Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Toán học là gì? : Phác thảo sơ cấp về tư tưởng và phương pháp / R. Courant, H. Robbins ; Người dịch: Hàn Liên Hải. - H. : Khoa học và kỹ thuật. - 163 tr. ; 19 cm T.1/ Courant, R..- H.,Khoa học và kỹ thuật,1984.- 163 tr.
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Toán kinh tế phổ thông / Chu Tân .- 1975 Chi tiết
2. Cơ sở lý thuyết hàm và giải tích hàm / Cônmôgôrôp, A.N. .- 1971 Chi tiết
3. Tự luyện thi đại học môn toán / 1988 Chi tiết
4. Toán học hiện đại cho kỹ sư / 1978 Chi tiết
5. Kỹ thuật sản xuất cá giống / Lương Đình Trung .- 1968 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
THƯ VIỆN TỈNH LÀO CAI
Địa chỉ: Nhà văn hóa tỉnh Lào Cai - Đại lộ Trần Hưng Đạo - Phường Bắc Lệnh - Tp. Lào Cai
Điện thoại: 0203840128