Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Bài tập giải tích toán học / B.P. Đêmiđôvic ; Người dịch: Nguyễn Hữu Ngự, Võ Đức Tôn. - H. : Đại học và trung học chuyên nghiệp. - 371 tr. ; 19 cm Bài tập giải tích toán học / B.P. Đêmiđôvic ; Người dịch: Nguyễn Hữu Ngự, Võ Đức Tôn. - H. : Đại học và trung học chuyên nghiệp. - 371 tr. ; 19 cm T. 2/ Đêmiđôvic, B.P..- H.,Đại học và trung học chuyên nghiệp,1975.- 371 tr.
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Nghìn lẻ một đêm / Galland, Antoine .- 2015 Chi tiết
2.  Chi tiết
3. Nghìn lẻ một đêm / Galland, Antoine .- 2015 Chi tiết
4. Nghìn lẻ một đêm / Galland, Antoine .- 2015 Chi tiết
5. Hè hóm hỉnh / 2016 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
THƯ VIỆN TỈNH LÀO CAI
Địa chỉ: Nhà văn hóa tỉnh Lào Cai - Đại lộ Trần Hưng Đạo - Phường Bắc Lệnh - Tp. Lào Cai
Điện thoại: 0203840128