Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Hướng dẫn giải bài tập toán giải tích : Dùng cho học sinh tại chức Đại học kỹ thuật / Dương Thủy Vỹ, Vũ Long, Tạ Văn Đĩnh. - Xb. lần thứ 2, có chỉnh lý. - H. : Đại học và trung học chuyên nghiệp. - 215 tr. ; 20 cm T.1/ Dương Thủy Vỹ.- H.,Đại học và trung học chuyên nghiệp,1982.- 215 tr. T.2/ Dương Thủy Vỹ.- H.,Đại học và trung học chuyên nghiệp,1982.- 211 tr.: hình vẽ
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Toán kinh tế phổ thông / Chu Tân .- 1975 Chi tiết
2. Cơ sở lý thuyết hàm và giải tích hàm / Cônmôgôrôp, A.N. .- 1971 Chi tiết
3. Tự luyện thi đại học môn toán / 1988 Chi tiết
4. Toán học hiện đại cho kỹ sư / 1978 Chi tiết
5. Kỹ thuật sản xuất cá giống / Lương Đình Trung .- 1968 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
THƯ VIỆN TỈNH LÀO CAI
Địa chỉ: Nhà văn hóa tỉnh Lào Cai - Đại lộ Trần Hưng Đạo - Phường Bắc Lệnh - Tp. Lào Cai
Điện thoại: 0203840128