Chi tiết biểu ghi
Kiểu xem
Hiển thị ISBD: Toán học cao cấp : Dùng cho học sinh các trường đại học kỹ thuật / Nguyễn Đình Trí chủ biên, Phan Tăng Đa, Tạ Ngọc Đạt.... - Xb. lần 3, có bổ sung và chỉnh lý. - H. : Đại học và trung học chuyên nghiệp. - 447 tr. ; 19 cm T.3: Giải tích (tiếp theo).- H.,Đại học và trung học chuyên nghiệp,1984.- 447 tr. T. 3: Giải tích (tiếp theo).- H.,Đại học và trung học chuyên nghiệp,1985.- 446 tr.
(Không có dữ liệu số gắn kèm)
Tài liệu mới
Chọn trang
1. Nghìn lẻ một đêm / Galland, Antoine .- 2015 Chi tiết
2.  Chi tiết
3. Nghìn lẻ một đêm / Galland, Antoine .- 2015 Chi tiết
4. Nghìn lẻ một đêm / Galland, Antoine .- 2015 Chi tiết
5. Hè hóm hỉnh / 2016 Chi tiết
Tài liệu đọc nhiều nhất
Không có sách mới
THƯ VIỆN TỈNH LÀO CAI
Địa chỉ: Nhà văn hóa tỉnh Lào Cai - Đại lộ Trần Hưng Đạo - Phường Bắc Lệnh - Tp. Lào Cai
Điện thoại: 0203840128