Giới thiệu website
I. CƠ CẤU TỔ CHỨC, BỘ MÁY

1. Tên gọi

               Thư viện tỉnh Lào Cai

               Địa chỉ: ..............


               Điện thoại: ................       Fax:   ..................   Email: ..................

2. Lãnh đạo thư viện

  STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

E-Mail

Cơ quan

Di động

1


2


33. Các phòng chức năng

- Phòng nghiệp vụ

- Phòng Phục vụ bạn đọc

- Phòng Hành chính - Tổng hợp

- Phòng Xây dựng phong trào

- Phòng tin học

II. CHỨC NĂNG

II. NHIỆM VỤ

IV. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

 

 

 

 

Đăng nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Tài liệu của Thư viện
1. Sách: 42725 
2. Sách tập: 11421 
3. Bài trích: 8104 
4. Sách bộ: 2790 
5. Ấn phẩm định kỳ: 838 
6. Địa chí: 313 
7. CD-Rom: 180 
Sách mới bổ sung
Chọn trang
1. Nghìn lẻ một đêm / Galland, Antoine .- 2015 Chi tiết
2.  Chi tiết
3. Nghìn lẻ một đêm / Galland, Antoine .- 2015 Chi tiết
4. Nghìn lẻ một đêm / Galland, Antoine .- 2015 Chi tiết
5. Hè hóm hỉnh / 2016 Chi tiết
Mỗi ngày một cuốn sách
Liên kết website
THƯ VIỆN TỈNH LÀO CAI
Địa chỉ: Nhà văn hóa tỉnh Lào Cai - Đại lộ Trần Hưng Đạo - Phường Bắc Lệnh - Tp. Lào Cai
Điện thoại: 0203840128